Hirvonen, Pauli

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Kalevan arkisto

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

vitsar och anekdoter