Carstens, Wilhelmina

Alternativt namn

Carstens, Fredrika Wilhelmina

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

(Fredrika) Wilhelmina Carstens
f. 5.6. 1808 i Nådendal
d. 13.4. 1888 i Helsingfors

Wilhelmina Carstens har fått sin plats i litteraturhistorien som författare till den första roman som utgavs i Finland. Hon var en jordbrukande kvinna, med ett intresse för att måla och skriva. Med Murgrönan (1840) hör hon till de kvinnliga författare som utvecklade den nya romangenren i sitt hemland. Denna brevroman utspelar sig, som typiskt är för tidens romaner, i familje- och sällskapslivet. Kärlek utgör ett viktigt tema och behandlas genom två hjältinnors varierande livsöden. Kvinnolivets gränser samt kvinnans beroende ställning synliggörs, men ifrågasätts inte. Skildringen har satiriska drag och är stilmässigt detaljrik och betydelseladdad. Den kvinnliga författarens inträde på den litterära banan möttes ändå av nedlåtande kritik i samtiden, och Carstens fick rådet att genomgå kurser i såväl svensk grammatik som estetik och logiskt tänkande ifall hon tänkte återkomma på den litterära banan, eftersom det enligt recensenten inte ”går lika lätt att skarfva ihop ett vittert arbete som att skarfva en strumpa”. Kanske delvis därför, men inte minst på grund av ett hårt liv som fattig änka med sju barn, tystnade Carstens nästan helt som författare och publicerade därefter endast ett par dikter.

(Klassikerbiblioteket)