Wichmann, Viktor Karl Emil

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto ur boken J.J. Huldén: Österbottnisk lustresa

Alternativt namn

Gånge Rolf
K.E.W
Wichmann, Emil
Wichmann, K. E.
Wichmann, V.K.E

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Wichmann, Viktor Karl Emil (V.K.E.) (f. 24/8 1856 Lumijoki [20 km sydväst om Uleåborg.], d. 21/1 1938 Hfrs), pedagog och författare, fil.kand. 1882. W. verkade 1885—1912 som lektor i historia, pedagogik och geografi vid Nykarleby seminarium, där han var direktor 1912—16. Han var under den uppblossande språkstriden på 1870- och 80-t. en förgrundsgestalt bland de svensksinnade och i den akademiska världen; sina upplevelser från denna tid skildrade han senare i boken Svenskt studentliv i Finland för femtio år sedan (1932). W. väckte redan i unga år uppmärksamhet med sin litterära produktion, som omfattar bl.a. de i götisk stil hållna diktsamlingarna På fria banor (1880), Dikt och drapa (1881), Bilder och ballader (1886), Maning och minne (1910) och Svenskhetssånger (1919); han gav ut dem under pseudonymen Gånge Rolf. I kampen mot den framträngande fennomanin manade han Finlands svenskar att som germaner hävda sitt kynne och sin kultur. På äldre dagar ägnade han sig åt pedagogiskt och historiskt författarskap; bl.a. skrev han läroböcker samt Nykarleby stads (1920) och Tenala sockens historia. (Nykarlebyvyer)

Mera uppgifter om författarens verk

Hvad den gamle skolmästaren berättade / af Gånge Rolf. Ryssarne i Pärnå 1713 / P. Nordmann (1889);
Hälsning till Åland på festen för dess folkhögskola den 28 juli 1895 / af Gånge Rolf (1895);
Allmän historia : läro- och läsebok för folkskolor : med anslutning till lärobokskomiténs förslag utarbetad / V. K. E. Wichmann (1900);
Yleinen historia : kansakoulun oppi- ja lukukirja / Viktor Karl Emil Wichmann ; suom. Antti J. Pietilä (1901);
Grunddragen till Finlands elementarundervisnings- och uppfostringsväsendes historia / V. K. E. Wichmann (1902);
Suomen kasvatuksen ja opetuksen historia pääpiirteissään / Viktor Karl Emil Wichmann (1903);
Folkskolans geografi och kartbok : en läro- och läsebok med kartor : utarbetad i enlighet med lärobokskommitténs förslag / V. K. E. Wichmann (1905);
Pedagogisk läsebok för skola och hem : ett urval om och ur Finlands pedagogiska litteratur sammanställdt och utgifvet / V. K. E. Wichmann (1904);
Gamla tidens historia : läro- och läsebok för skolans högre klasser / V. K. E. Wichmann (1905);
På Finlands dag / [af Gånge Rolf] (1906);
Medeltidens historia : läro- och läsebok för hemmet och skolans högre klasser / V. K. E. Wichmann (1906);
Finlands historia jämte kort sammandrag af Finlands statskunskap : läro- och läsebok för folkskolan utarbetad i enlighet med lärobokskomiténs förslag / V. K. E. Wichmann (1908);
Historiallinen lukukirja : liittyvä "Yleisen historian oppikirjaan" seminaareja y.m. kouluja varten. Edellinen osa, Vanha aika / V. K. E. Wichmann ; suomentanut W. A. (1914);
Historiallinen lukukirja : liittyvä "Yleisen historian oppikirjaan" seminaareja y.m. kouluja varten. Jälkimäinen osa, Keskiaika ja Uusi aika / V. K. E. Wichmann ; suomentanut W. A. (1914);
Historisk läsebok i anslutning till "Lärobok i allmän historia" för seminarier och andra skolor. Senare delen, Nya tiden / V. K. E. Wichmann. (1914);
Historisk läsebok i anslutning till "Lärobok i allmän historia" för seminarier och andra skolor. Förra delen, Gamla tiden och medeltiden / V. K. E. Wichmann (1914); Lärobok i allmän historia för seminarier m. fl. läroanstalter : utarbetad i enlighet med lärobokskommitténs förslag / V. K. E. Wichmann (1914);
Yleisen historian oppikirja : seminaareja y. m. opistoja varten / V. K. E. Wichmann ; suomeksi sovitellut Volter Rihtniemi (1914);
Prolog vid Svenska sångares festkonsert till Gunnar Wennerbergs 100-årsminne 2.10.17 / [av] Gånge Rolf (1917); Fest-prolog d. 12 aug. 1917 / [av] Gånge Rolf (1917);
Frivilliga brandkåren i Borgå 1867-1917 / minnesblad ur kårens 50-års historia / V. K. E. Wichmann (1918);
Sångbok för soldater och skyddskårister. H. 1 / V. K. E. Wichmann (1919); Svenskhets-sånger / af Gånge Rolf (1919); Västerås för fyrahundra år sedan : festdikt vid nionde nordiska nykterhetsmötet i Helsingfors 1919 / [av] Gånge Rolf (1919); Prolog vid Helsingfors skyddskårs vita regementes 1:sta bataljons fest den 7 februari 1920 / [av] (Gånge Rolf) (1920); Nykarleby stad 1620-1920 : en minnesskrift, utarbetad med anledning av stadens 300 åriga tillvaro / V. K. E. Wichmann (1920);
Mandom mod och morske män / [av] (Gånge Rolf) (1923);
Piirteitä Uudenmaan rykmentin historiasta / V. K. E. Wichmann ; suom. J. Sohlo (1926);
Några anteckningar till Nylands regementes historia / V. K. E. Wichmann (1926);
Uudenmaan rakuunarykmentin historia / V. K. E. Wichmann ; lyhentäen suomentaneet Eero Virkkunen, Osmo Tiililä (1927);
Prolog vid Ålands sång- och musikförbunds första sångfest i Mariehamn den 10 juli 1927 / av Gånge Rolf (1927); Anteckningar ur Kongliga Vasa regementets historia tillägnade Gardesbataljonen / V. K. E. Wichmann (1928);
Historik över Tenala socken / V. K. E. Wichmann (1928);
Svenskt studentliv i Finland för 50 år sedan / skildrat av Gånge Rolf (1932);
Resa bland finlandssvenskarna i Amerika / V. K. E. Wichmann (1933);
Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883-1916 / V. K. E. Wichmann (Gånge Rolf) (1933);

Källor och hänvisningar

Internet:
SKS
Nykarlebyvyer

Böcker:
Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Författare om författare. Gösta Ågren: Nykarleby i dikten (Söderströms, 1980)
Uppslagsverket Finland 5 (Schildts, 2007)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och vad 1936 (Schildts, 1936)