Salmén, Leif

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Heini Lehväslaiho

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

föräldrar: farmaceut Ture Rafael Salmén och farmaceut Raili Helena Brotell

studier humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna vid Helsingfors universitet 1971-1976

Svenska litteratursällskapets pris 1979, -84, -87, -91; Finlandsvenska publicistförbunds pris 1984; Statens informationspris 1985; Statens 3-åriga konstnärsstipendium 1998; Kivipää-priset 2001

särintr.: att sova, politik, böcker