Aidoo, Ama Ata

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Ama Ata Aidoo, f 1942 i Ghana, har en lång rad romaner, dikt- och novellsamlingar bakom sig. Hon skriver också dramatik och har gett ut flera essäsamlingar. Starkt förankrad i det traditionella muntliga berättandet rör hon sig fritt och självständigt mellan de ”västerländska” genrerna i sina verk.

Källor och hänvisningar

Tranan bokförlag