Turunen, Merja Une

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk