Gottlund, Carl Axel

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Museovirasto

Alternativt namn

Gottlund, C. A.
Gottlund, K. A.
Gottlund, Kaarle Aksel

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

folkdikter, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Carl Axel Gottlund
f. 24.2.1769 i Strömfors
d. 20.4.1875 i Helsingfors

Vid mitten av 1800-talet var Carl Axel Gottlund en pionjär inom finskhetsrörelsen, tidningsman, insamlare av den folkliga traditionen och lektor i finska språket. Hans litterära produktion präglades av en romantisk föreställning om finländarnas mytologiska guldålder samt av en tidigare upplysningsanda. I strävan att utveckla det finska språket understödde Gottlund Savolax-dialekterna. Som det mest centrala verket i hans produktion ses dikteposet Otava, som utkom i två delar åren 1828-1832 och fick kritik för att det innehöll Savolax-dialektala drag. Senast då det finska nationaleposet Kalevala utgavs år 1835, fick Otava ändå ge avkall på den position som nationellt betydande verk som Gottlund hade siktat på då han skrev eposet.

(Klassikerbiblioteket)