You are here

Sandelin, Peter

Laddning av bildfilen
Photograph information
Schildts & Söderströms

 
 
Namn
Sandelin, Peter
Födelseort
Hemort eller -orter
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Författarens egna ord
Min första kärleksroman Till Paris (opubl.) skrev jag som 9-åring i ett skyddsrum under vinterkriget 1940. Men sedan kom tonerna... Och sedan kom färgerna...Och sedan kom orden på nytt. Men vid sidan av ordskapandet har jag ju inte kunnat låta bli att måla. Efter ett antal separatvisningar på 1950, 1980 och 1990-talen (de flesta på Hagelstams) följde en retrospektiv utställning i Amos Andersons konstmuseum år 2000.
Eftersom också musiken alltid varit viktig för mig (några egna små kompositioner) kan man alltså med visst fog tänkasig en sån här intervju (av en något pipig intervjuare):

- Skrivir di pi-isii illir ifiristik?
- JA SKRAAVAR VA JA SRAAVAR!
- Ihi. Gillir di Briihms illir Tjijkivskij?
- JA DAGGAR PART!
- Jihi! Miilir di lindskip illir pirtritt?

- NAAA
Biografiska uppgifter
Peter Sandelin (f 1930) har skänkt vårt litterära liv ett långt författarskap. Debuten skedde 1951. I dagens perspektiv kan det betyda att olika generationers läsare känner Sandelin på olika sätt. Under mitten av 50-talet präglades dikten av modernismens efterdyningar och läsandet kanske av en viss högtidlighet. Läsarna på 2000-talet träffar en erfaren poet som inte tröttnat på att söka nya grepp och perspektiv i sin dikt, en lyriker som obestridligen tillhör vår litteraturhistoria, men som också i kraft av sin konst stiger fram bland de unga och nyfikna lyrikerna poeterna av i dag.

Studerar man samlingarnas titlar kan man få en fingervisning om återkommande tematik: “ljus” återkommer flest gånger, uttryckligen i titlar från 1960, 1991 och 2009. Men också tid och rum blir formulerade. Rummet pendlar mellan “hemma” och “universum”. Orten kan också ha sin plats i oss själva, en samling heter Den undermedvetna staden. En djärvare rörlighet avslöjar titlar som Vägen upphör men jag fortsätter och Cyklar utan att hålla i. Särskilt i de senare samlingarna har Sandelin också odlat en särpräglad humor och arbetat med nonsensdikt.

Det hittills enda verket om Peter Sandelins författarskap är Michel Ekmans Att glödga orden med tystnad som utkom 2005. Peter Sandelin har belönats med många prestigefyllda pris, bl. a Tollanderska priser 1990 och Svenska Akademiens Finlandspris 2005. Peter Sandelin är också en betydande bildkonstnär.

Läscentrum

---

föräldrar: Marianne Hackman och Carl Victor Sandelin

Jag har skrivit litteratur- och konstrecensioner och dragit skrivar- och kollagekurser vid Helsingfors Arbetarinstitut.

Jag känner en oerhörd tacksamhet för de understöd och stipendier jag fått under viktiga perioder av mitt skapande: bland annat Författarföreningens stipendier och arbetsrum, s.k. biblioteksunderstöds-stipendier, Statens mångåriga konstnärsstipendier, stipendier och pris av Svenska litteratursällskapet (Tollanderska priset 1990), Bonniers och Längmanska fonden och Pro Finlandia-medaljen 2001. Finlandspriset 2005

intressen tidigare: bl.a tennis, fotboll, segling. (Deltog två dagar under Olympiska Spelen i Helsingfors 1952, som reserv på den legendariska Sven Salénska sexan Maybee VI - utan att Sverige blev diskat!)
intressen just nu: naturen, färgtoner, katten, färgtoner, känsliga kvinnors ansiktssuttryck, färgtoner, musik, färgtoner, att vara i varandet.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  översättare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Enckell, Martin(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  bildkonstnärer
 • Kön
  man
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Högnäs, Kurt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Jakobstad
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  diktare
 • Född
  1930
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  författare
 • Ringbom, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Är samma som
  Ringbom, Mårten, recensent
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Rekola, Mirkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  översättare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1966
 • Landskapsområde
  Nyland
 •