Hoikkala, Markku

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

pjäser

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk