Ågren, Erik

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Olavi Tiala

Hemort eller -orter

Dödsort

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Ågren, Erik (f. 4/8 1924 Nkby lk [Ytterjeppo, d. 12 mars 2008 Korsnäs]), författare, f.d. metallarbetare. Å. debuterade som dramatiker 1971 med ett skådespel om emigrationen och har även skrivit ett antal andra pjäser, som uppförts på Wasa teater, i radio och TV. 1973 publicerade han romanen Sårad, riktad mot krigets brutalitet, skändlighet och barbari. Därpå följde den episka samhällskritiken i Arbetslust (1975), en roman om fabriksarbetare, om uppvaknande och revolt. I Modellfilaren (1982) skisserar Å. upp det kapitalistiska samhället och dess groteska verklighet, men trots allt förefaller livet honom fullt av visshet och hopp. I Sången om byn (1983) för vägen slutligen hem till gemenskapen. 1984 gav Å. ut sagoboken Sivs äventyr, illustrerad av barn i ett österbottniskt daghem. Som författare representerar han både allvaret och glädjen, men framför allt den frasfria och självklara mänskliga värdigheten. (C. Nyström—A.-L. Sahlström—G. Ågren, Två berättare, 1984).

Hans dotter, skådespelaren och regissören Kristina Å. (f. 1949), var 1969—72 engagerad vid Svenska teatern i Hfrs och 1972—75 vid Wasa teater. Hon blev 1977 länsregissör i Vasa län. /Källa: Nykarlebyvyer (Uppslagsverket Finland, 1985)

Mera uppgifter om författarens verk

Debattböcker:
Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid (m.fl. författare) (1974)
Fredsboken (m.fl. författare (1975)

Faktaböcker:
Ur tystnaden. Vita fläckar i Finlands närhistoria (m.fl. författare) (1989)

Barnböcker:
Sivs äventyr (1984)

Övrigt:
(Hörspel och pjäser för radio, tv och teater) 1965−1985

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Nyström, Sahlström, Ågren: Två berättare (Skrivor, 1984)