Haushofer, Marlen

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Marlen Haushofer föddes som dotter till en skogvaktare och en kammarjungfru i Frauenstein, Molin. Hon studerade germanistik i Wien och debuterade redan vid 18 års ålder. Marlen Haushofers verk höll på att fälla i glömska men fick ny aktualitet genom kvinnogörelsen på sjuttiotalet. Hennes viktigaste verk anses vara romanen Die Wand, Väggen.
Text: Yvonne Ihmels