Kaasila, Marjatta

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

aforismer, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

aforismer, samlingar
diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

aforismer, samlingar
diktsamlingar