Paavilainen, Ulla-Maija

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Katja Lösönen 2007 / Otava

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

har jobbat som redaktör vid flera dagstidningar- och tidskrifter
Huvudansvarig redaktör vid tidningen Me Naiset i 18 år
Kolumnist i tidningen Taloussanomat 2004-2007
Huvudredaktör för idrottstidningen Sportti fr.o.m. 2002

studier:
Tammerfors universitet (journalistexamen)
studerat bl.a. litteratur, konsthistoria och folkloristik vid Jyväskylä universitet