Karppanen, Esko

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Övriga verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk