Käkikoski, Hilda

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

sagor

Typ

sagor, samlingar

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk