Ganander, Christfrid

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

sagor, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Präst som var verksam i Jakobstad, Kronoby, Vasa och Laihela på 1760- och 1770-talen. Därefter kaplan i Frantsila i norra Österbotten. En mångsidig forskare och författare som bl.a. ägnade sig åt insamling och utgivning av finsk folkdiktning. Hans lärdomshistoriskt värdefulla skrifter är till större delen finskspråkiga, förutom två huvudarbeten: Mythologia Fennica, ett svenskt uppslagsverk om finsk och samisk folktro, och Nytt Finskt Lexicon, en omfattande ordbok som utkom i tryck först på 1900-talet. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Källor och hänvisningar

BiBiografiskt lexikon för Finland 1 (Svenska litteratursällskapet, 2008)
Hormia, Osmo: Den finska litteraturens historia fram till 1917 (Akademilitteratur, 1982)
Hormia, Osmo: Gananderin sanakirjan lähteet (Suomen kirjallisuuden seura, 1961)
Uppslagsverket Finland 2 (Schildts, 2004)