Kaukonen, Vilppu

Alternativt namn

Forsman, Filip Eliel
Koskimies, Filip Eliel

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar