Calamnius, Johan

Alternativt namn

Calamnius, Johan Wiktor
Calamnius, Juhana Wiktor
J.W.C.

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Präst, filosofie doktor, lantdagsman. Verksam i Kuopio som bl.a. predikant vid länsfängelset och slutligen domprost. Hans litterära produktion var till största delen finskspråkig. På svenska publicerade han bl.a. en roman baserad på en folksägen från norra Österbotten. Var med och grundade den litterära tidskriften Kirjallinen Kuukausilehti och själv en av dess flitigaste medarbetare. Ägnade sig även åt översättning och fornforskning. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Försök till framställning af Aristoteles’ lära om det sköna och konsten (1865, Helsingfors)

Övrigt:
"Anteckningar gjorda på resan från Kuopio till Uleåborg 1855". Texten publicerad postumt i verket Till skolornas i Uleåborg 300 års minne / Oulun koulujen 300 vuoden muistoksi (1911).

"Finnarne i Bjarmaland. Föredrag hållet vid Österbottningarnes årsfest den 9 November 1863", publicerat i Joukahainen. Ströskrift utgifven af Österbottningar. Femte häftet (1864)

Calamnius gjorde en forskningsresa till arkeologiska fyndplatser i norra Österbotten på 1860-talet och publicerade en artikel om dem, "Muinais-tiedustuksia Pohjanperiltä", i skriftserien Suomi (1868).

Artiklar, recensioner m.m. i litteraturtidskriften Kirjallinen Kuukausilehti från 1866.

Översatte en bok om tvåspråkighet i Belgien till finska (Kahden kielen levittäminen Belgiassa; 1863) utående från en svensk utgåva (Utbredandet af tvenne språk eller Undersökning af de olägenheter, hvilka härflyta ur språkolikheten i vårt land).

Den första finska översättningen av filosofen Aristoteles verk Om diktkonsten (Runousoppi; 1871). Översatte även Platons Phaidon från grekiska till finska (Faidoni; 1882).