Mattsson, Gustaf

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Söderström & Co

Alternativt namn

Mattsson, Guss
Ung-Hans

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier

Titel

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Biografiska uppgifter

Gustaf ”Guss” Mattsson var en för finländska förhållanden sällsynt mångsidig personlighet med många strängar på sin lyra. Han var lärare i kemi vid Polytekniska institutet, samtidigt som han medarbetade i tidningspressen i olika egenskaper, till dess han blev huvudredaktör för Dagens Tidning. Han engagerade sig också i politiken på lokal- och riksnivå. Framför allt blev han känd som skämtare och kåsör, men även som en skarp helsingforsskildrare med sina länge lästa ”I dag”krönikor. Därutöver skrev han några uppskattade reseberättelser.


(BLF)