Donoso, José

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

José Donoso Yáñez, född 5 oktober 1924 i Santiago de Chile, död 7 december 1996, var en chilensk författare.