Niemi, Juuli

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Pekka Holmström 2010. Otava

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk