Jalkanen, Pia-Maija

Alternativt namn

PiikaLikka

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

kåserier, samlingar