Lehtonen, Kimmo

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Författarens egna ord

Som en långtida science fiction-entusiast och någon slags expert på området var det för mig naturligt att välja sf som genre. Själv ser jag sf som mytisk litteratur som framför allt handlar om nutidsmänniskans rädslor och förhoppningar inför framtiden. Som sådan har sf mycket att erbjuda nutidsmänniskor. Med hjälp av sf kan man även behandla många svåra och aktuella ämnen ur olika synvinklar. Jag vill också skriva texter om historien som vår nutid och framtid baserar sig på.
Översättning: Kristina Labart-Bergestad

Tycke och smak:

En kär plats i världen:
Gamla städer var som helst i världen. Städer med en lång historia och ett betydande förflutet.
En fascinerande historisk period:
Historiska Ögonblick då två eller flera kulturer möts - dylika har bl.a tiderna efter krig eller revolutioner eller folkvandringar varit.
Saker och ting som irriterar:
Rasism och okunskap. Religionens inblandning i politiken.

Biografiska uppgifter

föräldrar: Reijo och Kristiina Lehtonen

student

särintr.: litteratur