Salonen, Tuula

Alternativt namn

Salonen, Tuula Birgitta

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

faktaböcker