You are here

Jotuni, Maria

 
Namn
Jotuni, Maria
är samma som
Alternativt namn
Haggrén-Jotuni, Maria
Nix
Tarkiainen, Maria Kustaava
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Upphovsman
Biografiska uppgifter
Maria Jotuni
f. 9.4. 1880 i Kuopio
d. 30.9. 1943 i Helsingfors

Maria Jotuni var en nyskapande prosaist och dramatiker som under 1900-talets första decennier behandlade brännande teman – relationen mellan man och kvinna, ofta ur kvinnans perspektiv. Jotuni har beskrivits som en briljant och kylig satiriker som i sina texter blottar mänsklig råhet. Hennes skildring av kvinnans villkor och vardag präglades av ett klassmedvetet perspektiv som skiljde henne från andra samtida kvinnliga författare. Äktenskapet framställde Jotuni ofta som en affärstransaktion, till följd av kvinnans svaga ekonomiska och politiska ställning. Jotuni är också en förnyare av dialogen och den litterära formen samt författare till en rad klassiska, täta finska noveller, t.ex. novellerna i samlingen Kun on tunteet (1913, sv. När man har känslor). Till hennes mest kända verk hör också romanen Huojuva talo (sv. Ett vajande hus), en för sin tid radikal roman som utgavs först på 1960-talet.

(Klassikerbiblioteket)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Onerva, L.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1928
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1911
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1910
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Välisalmi, Heikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  journalister
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Kuopio
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Aho, Juhani(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  journalister
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1915
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Kön
  kvinna
 • Pekkarinen, Aino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1930
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Wuolijoki, Hella(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Tuli, Felix
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Är samma som
  Tervapää, Juhani
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Inhemska dramatiker
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Yrke
  författare
 • Salmela, Marja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1900-1909
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Är samma som
  Jaakkola, Hanna
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Laurila, Vihtori(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Kuopio
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 •