Jotuni, Maria

är samma som

Alternativt namn

Haggrén-Jotuni, Maria
Nix
Tarkiainen, Maria Kustaava

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

aforismer, samlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

aforismer, samlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar
samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar
samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser, samlingar

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

aforismer, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

Maria Jotuni
f. 9.4. 1880 i Kuopio
d. 30.9. 1943 i Helsingfors

Maria Jotuni var en nyskapande prosaist och dramatiker som under 1900-talets första decennier behandlade brännande teman – relationen mellan man och kvinna, ofta ur kvinnans perspektiv. Jotuni har beskrivits som en briljant och kylig satiriker som i sina texter blottar mänsklig råhet. Hennes skildring av kvinnans villkor och vardag präglades av ett klassmedvetet perspektiv som skiljde henne från andra samtida kvinnliga författare. Äktenskapet framställde Jotuni ofta som en affärstransaktion, till följd av kvinnans svaga ekonomiska och politiska ställning. Jotuni är också en förnyare av dialogen och den litterära formen samt författare till en rad klassiska, täta finska noveller, t.ex. novellerna i samlingen Kun on tunteet (1913, sv. När man har känslor). Till hennes mest kända verk hör också romanen Huojuva talo (sv. Ett vajande hus), en för sin tid radikal roman som utgavs först på 1960-talet.

(Klassikerbiblioteket)