Colliander, Tito

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor

Titel

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor, samlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Tito Colliander föddes 1904 i S:t Petersburg. Fadern överste. Utbildning vid Ateneum i Helsingfors 1922-24. Teckningslärare i Borgå 1924-28. Från 1950 lärare i grekisk-ortodox kristendom. Teol. hedersdr 1968. C. skildrar med säker instinkt, inlevelse och medkänsla viljelösa, passiva, av lidelser och drifter besatta människor och söker lösningen av påträngande samvetsproblem i grekisk-ortodox mysticism. Källa: Litteraturhandboken, Forum 1984.
Gift med konstnären Ina Colliander.

Mera uppgifter om författarens verk

Barnböcker:
Sju sagor (Schildt 1981)

Källor och hänvisningar

Warburton, Thomas: Psykologeja ja hermoihmisiä. (suomentanut Rauni Puranen). Suomen kirjallisuus. - Helsinki : SKS Otava, 1965. - 5, s. 301-329.