Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Colliander, Tito

Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
novellsamlingar
Titel
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
sagor
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
sagor
Titel
Typ
essäer, samlingar
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
romaner
Typ
sagor
Typ
sagor, samlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
pjäser
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Tito Colliander föddes 1904 i S:t Petersburg. Fadern överste. Utbildning vid Ateneum i Helsingfors 1922-24. Teckningslärare i Borgå 1924-28. Från 1950 lärare i grekisk-ortodox kristendom. Teol. hedersdr 1968. C. skildrar med säker instinkt, inlevelse och medkänsla viljelösa, passiva, av lidelser och drifter besatta människor och söker lösningen av påträngande samvetsproblem i grekisk-ortodox mysticism. Källa: Litteraturhandboken, Forum 1984.
Gift med konstnären Ina Colliander.

Mera uppgifter om författarens verk
Barnböcker:
Sju sagor (Schildt 1981)
Källor och hänvisningar
Warburton, Thomas: Psykologeja ja hermoihmisiä. (suomentanut Rauni Puranen). Suomen kirjallisuus. - Helsinki : SKS Otava, 1965. - 5, s. 301-329.