You are here

Bergroth, Kersti

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kersti Bergroth, 1960. Kuvasiskot. Museoviraston kuvakokoelmat.

 
 
Namn
Bergroth, Kersti
Källor och hänvisningar
Kotimaisia naisviihteen taitajia. Toim. Ritva Aarnio & Ismo Loivamaa. BTJ, 1999.
Kotimaisia nuotenkirjaklassikoita 1. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2000.
Kotimaisia pakinoitsijoita. Vesa Sisättö & Jukka Halme. Avain, 2013.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1931
 • Yrke
  dramatiker
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Swan, Anni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  översättare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  flickböcker
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Anttila, Selma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1923
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Andelin, Selma
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  kåsörer
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Soini, Elsa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Är samma som
  Lippa
 • Yrke
  kåsörer
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Paristo, Tuttu
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Krohn, Helmi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  översättare
 • Är samma som
  Setälä, Helmi
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Är samma som
  Kurki, Anni
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Setälä, Salme(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Yrke
  översättare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  flickböcker
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Setälä, Annikki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Pulla, Armas J.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  kåsörer
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Viborg
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Är samma som
  Rainio, Leo
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 •