Kaukovalta, Kai Kyösti

Alternativt namn

Gabrielsson, Axsel

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

har publicerat också under namnet Axsel Gabrielsson

föräldrarna:
fil.kand. Lauri Olavi Perttunen och politices magister Soile Ritva Kaukovalta

arbeten:
dramaturg på Åbo Svenska Teatern 1974
biträdande regissör på Wilmanstrand stadsteater 1975-76

lärare i skapande skrivning vid Reso arbetarinstitut 1978-79 och Åbos finskspråkiga arbetarinstitut 1979-80
dramalärare vid Oriveden opisto 1982-85
timlärare i dramaturgi och pjässkrivning vid Tammerfors universitets institution för estetiska ämnen 1983-84

dramaturg vid Radio 957 i Tammerfors 1985-86
timlärare i radioarbete vid Tammerfors samskolans gymnasium för uttrycksförmåga 1986-87
timlärare i dramaturgi vid Tammerfors institut för konst och kommunikation 1992

forskare vid Tavastlands länsstyrelse 1996-97
förlagstjänsteman vid Sanasato Oy 1997
forskare vid ELPO ry/Valola-stiftelsen 1999-2001
dramaturg på Miniteatteri i Tavastehus 2003-04

studierna:
student från Tammerfors samskola 1970
studier vid Åbo universitet och Åbo Akademi 1970-74
Tammerfors dramaseminarium 1981-83
Marketing Special Events-utbildningen vid Tammerfors universitet 1997
talrika studieresor och kurser i många europeiska länder

därutöver den litterära produktionen har Kaukovalta skrivit recensioner bl.a. till Turun ylioppilaslehti, Turun Sanomat och Aamulehti, litteraturhistoriska essäer till Kirjo under åren 2000-05