Undset, Sigrid

Laddning av bildfilen

Photograph information

O. Væring Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblio

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv"

/Svenska akademiens nobelprismotivering