Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Kauppis-Heikki

Laddning av bildfilen
Photograph information
Heikki Kauppinen eli "Kauppis-Heikki". Museoviraston kuvakokoelmat.
Alternativt namn
Kauppinen, Heikki
Födelseort
Studieort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Övriga verk
Biografiska uppgifter
Kauppis-Heikki (Heikki Kauppinen)
f. 7.6. 1862 i Idensalmi
d. 3.9. 1920 i Lapinlahti

Heikki Kauppinen, som författare känd under namnet Kauppis-Heikki, blev den mest betydande av det sena 1800-talets finska autodidakter, en självlärd författare uppvuxen i enkla förhållanden. Han var litterärt aktiv de närmaste decennierna kring sekelskiftet 1900. I början skrev han dikter, men blev mest känd för sina senare noveller, berättelser och inte minst romaner. Han skrev folklivs- och miljöskildringar från hembygden i norra Savolax och utmärker sig särskilt för sina moderna och psykologiskt inkännande skildringar av karaktärer och människoöden. Till skillnad från andra folklivsskildrare i den realistiska traditionen har han blivit känd inte minst för sina kvinnoskildringar. Verken visar på kvinnans utsatta situation; det ekonomiskt motiverade och olyckliga äktenskapet är ett återkommande motiv. En av dessa kvinnoskildringar, romanen Laara (1893), hör vid sidan av romanen och familjedramat Kirottua työtä (1891), till Kauppis-Heikkis mest kända verk.

(Klassikerbiblioteket)