Kauppis-Heikki

Laddning av bildfilen

Photograph information

Heikki Kauppinen eli "Kauppis-Heikki". Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Kauppinen, Heikki

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Biografiska uppgifter

Kauppis-Heikki (Heikki Kauppinen)
f. 7.6. 1862 i Idensalmi
d. 3.9. 1920 i Lapinlahti

Heikki Kauppinen, som författare känd under namnet Kauppis-Heikki, blev den mest betydande av det sena 1800-talets finska autodidakter, en självlärd författare uppvuxen i enkla förhållanden. Han var litterärt aktiv de närmaste decennierna kring sekelskiftet 1900. I början skrev han dikter, men blev mest känd för sina senare noveller, berättelser och inte minst romaner. Han skrev folklivs- och miljöskildringar från hembygden i norra Savolax och utmärker sig särskilt för sina moderna och psykologiskt inkännande skildringar av karaktärer och människoöden. Till skillnad från andra folklivsskildrare i den realistiska traditionen har han blivit känd inte minst för sina kvinnoskildringar. Verken visar på kvinnans utsatta situation; det ekonomiskt motiverade och olyckliga äktenskapet är ett återkommande motiv. En av dessa kvinnoskildringar, romanen Laara (1893), hör vid sidan av romanen och familjedramat Kirottua työtä (1891), till Kauppis-Heikkis mest kända verk.

(Klassikerbiblioteket)