Dammert, Aili

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar