Kritikens sporrar

Beskrivning

Kritikens sporrar utdelas varje vår av Finlands kritikerförbund rf. Priset har beviljats sedan 1962, företrädesvis åt en ung konstnär som under året har gjort ett anmärkningsvärt konstnärligt genombrott.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår