Anni Swan-medaljen

Beskrivning

Medaljen utdelas vart tredje år av Finska ungdomsboksrådet.
http://www.ibbyfinland.fi/68