Sundell, Björn

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Leif Weckström

Född

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Björn Sundell (f. 1954) är ekonomie magister och före detta ekonomijournalist vid Hufvudstadsbladet, men arbetar nu som utredningsledare vid tankesmedjan Magma i Helsingfors. Tidigare har han jobbat på Delegationen för näringslivet EVA (1983–88), Wärtsiläkoncernen(1988–1992), TV-nytt (1992–96) och Nordiska Investeringsbanken (1996–98). Sundell, som intresserar sig för världpolitiska frågor, var på 1970-talet styrelsemedlem för Amnesty International och 1982–83 ordförande för organisationens finländska sektion. År 2004 vann han Ekonomiska samfundets ekonomipris för förmågan att beskriva och popularisera ekonomiska fenomen och händelser. /Källa: Schildts Förlag