Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Jordlös bonde

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Gösta Ågren, yngre bror till Leo, kommer i år med prosaberättelsen Jordlös bonde, som vad miljön beträffar är nära befryndad med Leos böcker. Men till detta inskränker sig också den litterära frändskapen mellan bröderna: Gösta Ågren går inte färdigt upptrampade stigar, han har sin egen stil och ett personligt grepp på sitt ämne. Man fäster sig isynnerhet vid den fina skildringen av barnet Sven, en av de många i skogshuggarens stuga. Det är genom hans ögon läsaren blickar in i armodets grå tragik och ser solglimtarna i den fattiges tillvaro. Trots sin ungdom ger förf. en psykologiskt riktig och konsekvent genomförd bild av pojken, som travar i hälarna på sin far, >>den jordlöse bonden>>, känner hans jordnärhet och längtan till egna tegar och upplever besvikelsens hårda slag tillsammans med honom. Men då har pojken redan mognat till en socialt medveten yngling som vill gå sina egna vägar, som vet att han inte vill bli bonde, men ser fram emot en tid då alla >>jordlösa bönder får jord, alla oroliga andar får flyga>>.
Gösta Ågren skriver sympatiskt och flärdfritt. Man tror på äktheten i hans litterära begåvning.

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Nattmörkret vilade tungt över skogssänkorna. Träden var kompakta, oformliga pelare mot de vita snödrivorna. Här och där tornade snön upp sig i väldiga högar kring spretande buskar. Det var en kall och lugn natt med vita, döda stjärnor och fylld av storskogens tystnad.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

136

Språk