Snäckans bröder

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1947

Recension

Romanen om mäster François Villon – ”Frankrikes första moderne skald”, studerad karl, landstrykare och kyrktjuv i en person – är ingenting för pryda läsare, men andra skola fröjda sig åt dess mustiga skildringar av franskt 1400-talsliv mot bakgrunden av fint och friskt givna vyer och åt de inströdda tolkningarna av Villons odödliga ballader i galgens skugga.