Stenbäck, Lars

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva/Foto: Rehnström, Fredrik. Julkaistu teoksessa: O. Lindeqvist: Suomen historia (3. p., 1926).

Alternativt namn

L.S.
S.
Stenbäck, L. J.
Stenbäck, Lars Jakob
Stenbäck, Lauri

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

samlingsverk

Biografiska uppgifter

Signatur: L.S., S.
Född: Kuortane 1811
Död: Storkyro 1870

Präst, pedagog och poet, en förkämpe för den pietististiska väckelserörelsen. Han var en av sin tids mest framstående finlandssvenska lyriker men tog p.g.a. av religiös övertygelse avstånd från skönlitteraturen och gav endast ut ett urval av sina dikter. Verkade bl.a. som rektor för högre elementarskola i Vasa, blev Finlands första professor i pedagogik vid Helsingfors universitet 1855 och därefter kyrkoherde i Storkyro. Redaktör för Evangeliskt Weckoblad, medlem av psalmbokskommittén. Utgav främst teologiska skrifter samt ett psalmboksförslag. Även känd för sin religiösa polemik med J.L. Runeberg. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Dikter I−II (2 volymer) (1840, Helsingfors)
Evangeliska Misceller af f.d. redaktionen af Evang. Veckoblad (utg.) (1841, Helsingfors)
Några ord om pietismen (1842, Helsingfors)
De principiis quibus innituntur ecclesia et theologia christiana (på latin) (1844, Helsingfors)
Nya morgonväkter. Till de bildade af L.S. (1844, Stockholm)
Theologiska traktater. Del 1−2 1. Om kyrkans och theologiens principer (1847)
2. Om förslaget till kyrkolag för Finland (1848) (1847−1848 Helsingfors, Vasa)
Dikter I−II. Andra, tillökta och förbättrade upplagan (1850, Helsingfors)
Ur det dolda livet. Språk och tankar (1850, Vasa)
Thomas Arnold, rektor i Rugby i England. Biografiskt utkast (1851, Vasa)
Tvenne predikningar (1852, Helsingfors)
Om pædagogien och dess närvarande utveckling (1855, Helsingfors)
Förslag till Psalmbok (red.) (innehöll även originalpsalmer av Stenbäck) (1866, Helsingfors)

Utgivet postumt:
Dikter I−II. Femte tillökta upplagan (1899, Otava)
Runebergs Den gamle trädgårdsmästarens bref, Stenbäcks Svar till den gamle trädgårdsmästaren och Runebergs Till författaren av Svar till den gamla trädgårdsmästaren (utg. Tor Krook)(1928, Kyrkans Ungdom)

Källor och hänvisningar

Anttila, Aarne: Lauri Stenbäck runoilijana ja muita tutkielmia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran vuosikirja 13, 1954.
Finlands svenska litteratur 2 (Bonniers, 1969)
Finlands svenska litteraturhistoria 1−2 (Svenska litteratursällskapet, 1999, 2000)
Wrede, Johan: "Kung Fjalar, tron, våldet och sexualiteten. Om Lars Stenbäcks och J.L. Runebergs litterära dialog". Ingår i: Gudar på jorden. Red. Stina Hansson & Mats Malm (Symposion, 2000)
Wrede, Johan: Världen enligt Runeberg. En biografisk och idéhistorisk studie (Svenska litteratursällskapet, 2005)
Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven: Den svenska litteraturen 2 (Bonniers, 1999)
Salminen, Johannes: "Lars Stenbäck", inledning till Lars Stenbäck, Dikter och prosa (Svenska litteratursällskapet, 1974)
Suomen kansallisbiografia 9 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Aspelin, Eliel: Lars Stenbäck (Otava, 1900)
von Essen, C. G.: Minnesteckning öfver Lars Stenbäck (Helsingfors, 1871)
Laurila, K. S.: Ett skede i en evig kamp. Striden mellan Runeberg och Stenbäck i idéhistorisk belysning (Schildts, 1937)
Rosenqvist, V.T.: Bengt Olof Lille och Lars Stenbäck. En brefväxling mellan dem (S:t Michel, 1912)
Rancken, J. O. I.: Lars Stenbäck inom Skollärareföreningen i Wasa (Helsingfors, 1871)