Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Birgitta

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Ester Härtull väckte en betydande uppmärksamhet när hon 1940 framträdde som författarinna med den österbottniska bonderomanen Guds kvarnar mala, vars utkommande betecknades som en verklig händelse i vår litteraturproduktion. Författarinnan röjde sin nära förtrogenhet med livet i Vörå, det typiskt österbottniska och gammaldags i folkliv, uppfattning och språk. Hon förstod också att träffa den rätta tidsandan och att skapa en äkta miljö i sin skildring från stora ofredens dagar. >>Faktum är>>, skrev kritiken, >>att här har skrivits en god bok, en varm och ärlig bok, med acceptabelt händelseförlopp och trovärdig människoskildring, med hängivet framhållande av det betydelsefulla i en vandring på ödmjukhetens väg genom kamp, möda och lidande till större klarhet.>>

Birgitta är en roman förlagd till nutiden, dess stoff är hämtat från verkligheten och den har skrivits >>för att skildra ett avsnitt ur ett människoliv, med dess strävsamma arbete, längtan och drömmar, dess önskan och svikna förhoppningar.>> Läsaren följer den unga bondflickan Birgitta i hennes kamp för att skaffa sig utbildning och arbetsmöjligheter för ett högre livskall. Med stora uppoffringar och under hårt arbete utbildar hon sig till lärarinna vid ett seminarium. Men det är ont om lediga platser och hon förstår inte armbåga sig fram i konkurrensen om tjänsterna. Hon möter många bittra besvikelser och får göra många tunga offer. Författarinnan tecknar inte bara konturerna av detta livsöde, Birgittas sega strävsamhet, hennes anspråklösa väsen och ideella läggningar, hon ger också form åt det som rör sig inom den unga flickan, hennes själsliv och drömvärld.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

344

Språk