Ingenting ovanligt

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

7/1947

Recension

De tre novellerna, som av den litterära kritiken mottagits med högsta lovord, röra sig om smärtsamma kvinnoöden, delvis av utpräglad efterkrigskaraktär, och lägga an på djupgående, ibland nästan obarmhärtig psykologisk analys. De äro skrivna i en ny tids stil med filmsnabba övergångar och med mycket underförstått eller blott antytt.