Enskild

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1953

Recension

Janssons andra diktsamling förmedlar kontakten med en utpräglat personlig diktare med fast formgivning, en klassicistisk modernism av lätt akademiskt snitt. Den genomgående tonen är äkta om även ibland något torr. ”Enskild” hör till årets hållbara lyrik.