Statspriset för barnkultur

Beskrivning

Delas ut sen 1981 av Centralkommissionen för konst.
Statspriset för barnkultur är en erkänsla för förtjänstfullt arbete inom barnkultur som slutförts under de tre senaste åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom barnkultur.