Vi äro musikanter

Typ

dikter

Beskrivning

Sången finns i Första sagoskatten: Jul (2014, s. 52) och i Sagor om julen (2003, s. 37).

Ämnen och teman

Språk

Textutdrag

Vi äro musikanter allt ifrån
Skaraborg.
Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg.

Vi kan spela fio lio lio lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Ingår i samlingsverket