Ekelund, Vilhelm

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Mera uppgifter om författarens verk

Bibliografi:

Vårbris 1900
Syner 1901
Melodier i skymning 1902
Elegier 1903
In Candidum 1905
Ur den grekiska anthologien 1906
Hafvets stjärna 1906
Grekisk bukett 1906
Dithyramber i aftonglans 1906
Antikt ideal 1909
Böcker och vandringar 1910
Båge och lyra 1912
Valda dikter 1913
Tyska utsikter 1913
Nordiskt och klassiskt 1914
Veri similia 1916
Metron 1918
Attiskt i fågelperspektiv 1919
Dikter 1921
Sak och sken 1922
På hafsstranden 1922
100 jakthistorier och lite till 1923 (under pseudonym, Nanok II)
Böcker och vandringar 1923
Väst-östligt 1925
Lefnadsstämning 1925
Passioner emellan 1927
Spår och tecken 1930
Lyra och hades 1930
Valda sidor och essays 1908-1930, 1933
Det andra ljuset 1935
Elpidi 1939
Concordia animi 1942
Atticism - humanism 1943
Plus salis 1945
Dikter 1951
Prosa 1952
Nya vakten 1953
Ars Magna 1955
Saltet och Helichrysus 1956
In silvis cum libro 1957
Skoltal 1961 (urval av aforismer)
Själens tillflykt 1962 (dikter i urval)
Campus et dies 1963
Agenda 1966 (dagbok)
Brev 1896-1916, 1968
Brev 1917-1949, 1970
Hjärtats vaggvisor 1970 (efterlämnade dikter)
Hemkomst och flykt 1972 (självbiografiska anteckningar)
Ur en scholaris' verkstad 1974
Hjärtats väg 1974 (dikter i urval)
Aforismer och sentenser 1980
Den ensammes stämningar 1984 (artiklar och dikter 1898-1910)
Samlade dikter I 2004
Samlade dikter II 2004