Marianne i Indien och andra noveller

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

4/1935

Recension

Man vore frestad att kalla dessa skisser eller berättelser ett mellanspel, en förströelse av lättare art både för läsaren och författaren, innan nästa större verk ser dagen. Detta hindrar ej, att flera av berättelserna äro små konstverk, vittnande om en ovanlig skärpa i själsanalysen, i det personligt egenartade och det som bestämmer över människors handlingar. Framställningen präglas ofta av en stilla ironi, använd på ett odisputabelt skickligt sätt.