Diktonius

Typ

faktaböcker

Beskrivning

Jag försöker motverka en glömska som fäller sin skugga över orden.”

Så inleder Jörn Donner sin biografi över Elmer Diktonius (1896–1961), en av de centrala finlandssvenska 20-talsmodernisterna.

Donners projekt är ett försök att förstå Diktonius liv på ett mera nyanserat och levande sätt. Inte enbart som radikal socialist, eller som jordnära expressionist, utan som en hel människa med ett liv som inte kan reduceras till några enkla rubriker.

Med grund i såväl Diktonius texter, dikter och korrespondens som i personliga minnen av den tidigt åldrade, sjuka och alkoholiserade författaren belyser Donner detta liv. Ett liv som rymmer bland annat politisk idealism, dramatiska kvinnohistorier och kontakter till färgstarka personligheter som kommunisterna Otto Wille Kuusinen och Mary Moorhouse, samt en orolig gudfruktig moder. Musiken, ett ledmotiv i Diktonius liv och dikt, får en framträdande plats, liksom den svåra fattigdom han utstod i största delen av sitt liv. Och naturligtvis skrivandet, en ständigt närvarande, livgivande och oskiljaktlig del av författarens liv.

Genom Diktonius närmar sig också Donner sig själv, och berättar på sitt karakteristiska osentimentala sätt om sitt eget liv som författare, kulturarbetare och ung radikal i dialog med Diktonius.

(Citerat från Schildts förlags webbsida, 2007)

Personer, aktörer

Exakt tidpunkt

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Språk

Översättare

Undertitel

Ett Liv

Första publikation

ja

Utgivningstid

Förlag

Språk