Márky, Ildikó

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Ildikó Márky, författare och läkare, verksam vid Östra Sjukhuset i Göteborg. Kom till Sverige som 17-åring tillsammans med sin mor i samband med Ungernrevolten 1956. Har också översatt Péter Esterházy tillsammans med Gunnar D. Hansson.