Ögonblickets tusen årstider

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Bo Carpelan för i sina dikter gärna en dialog med sin tidigare lyrik. Ögonblickets tusen årstider har beröringspunkter med samlingen Marginalia till grekisk och romersk diktning (1984), med dess kortdikter och aforismer. I den nya samlingen är inspirationskällan inte i första hand litteraturen, utan det upplevda, erfarna, sedda. Den kunde kallas marginalia till naturen och människonaturen.

(baksidestext)
Titeln på Bo Carpelans nya diktsamling är en rad ur den tidigare samlingen Marginalia till grekisk och romersk litteratur (1984), och beröringspunkterna mellan böckerna går djupare än så. I Marginalia skapade Bo Carpelan sina bilder, associationer, aforismer och lyriska fragment inspirerad av läsningen av de grekiska och romerska diktarna. Kortdikterna i Ögonblickets tusen årstider har samma lätta, exakta och avskalat distinkta karaktär, men här är inspirationskällan det upplevda, erfarna, sedda. Dikterna är ett slags marginalia till naturen och människonaturen.

(Bonnier)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Dikter, fragment, marginalia

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

99

Förlag

Språk