Innan döden

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

4/1984

Recension

På frågan om vilka teman som förekommer i Eeva Kilpis nya diktsamling kunde man svara med Edith Södergrans ord: ”kärlek, ensamhet och dödens ansikte.”
Det är svårt att jämföra den nya samlingen ”Innan döden” med ”Sånger om kärlek”, som kom 1980 och blev en enorm publikframgång; kanske Kilpi har blivit ännu mera lyhörd som lyriker, ännu mera rättfram och öppen. ”Innan döden” är i alla fall en mycket fin och läsvärd diktbok, där författarinnan ger uttryck för en lugn och klar syn på döden och på livet innan döden, fyllt av ensamhet och kärlek.