Landsbygdens författarstipendium

Beskrivning

Landsbygdens författarstipendium är ett litterärt pris på 25 000 kronor (2011) och utdelas av Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Priset delades ut för första gången 1954.

Studieförbundet Vuxenskolan beslöt 2008 att ändra namnet till Studieförbundet Vuxenskolans författarpris.

Studieförbundets kriterium är att priset ska "tilldelas en person som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd, med inriktning på författare i början av sin karriär." Nomineringsprocessen är öppen, vilket betyder att både privatpersoner, föreningar och organisationer kan nominera författare. Studieförbundet Vuxenskolan utser därefter en stipendiekommitté bestående av litterärt kunniga personer som utser pristagaren. Förbundsstyrelsen bestämmer var och när priset ska delas ut, vilket under de senaste åren har varit under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Pristagare

1954 Gösta Carlberg, Kerstin Hed, Gunnar Falkås
1955 Sven Edvin Salje, Märta Leijon, Anna Kajsa Hallgard, Ingvar Wahlén
1956 Sara Lidman, Ragnar Oldberg, Per Olof Ekström
1957 Anna Lorentz, Emil Hagström, Per Nilsson-Tannér
1958 Albert Viksten, Astrid Pettersson, Aksel Lindström, Ivar Thor-Thunberg
1959 Irja Browallius, Olle Svensson, Gunnar Ericsson, Ewert Karlsson
1960 Per Olof Sundman, E. R. Gummerus, Willy Walfridsson
1961 Maj-Britt Eriksson, Walter Dicksson, Folke Fridell
1962 Anna Rönnqvist, Hans Lidman, Gunnar E Sandgren
1963 Anna Kajsa Hallgard, Brita Oledal, Karl-Gustav Lindkvist, Karin Collin
1964 Stig Claesson, Åke Gullander
1965 Claes Engström, Sigvard Karlsson
1966 Karl Erik Johansson, Sune Jonsson
1967 Gunnar Adolfsson, Eva Waldemarsson
1968 Helmer Grundström, Nils Parling
1969 Ivan Oljelund, Lennart Sjögen
1970 Margit Friberg, Lorentz Bolin
1971 Gabriel Jönsson, Maj Larsson
1972 Anni Blomqvist, Anna Rydstedt
1973 Kerstin Ekman, Erik Sjödin
1974 Sven Edvin Salje, Sara Ranata Rönnlund
1975 Björn Berglund, Agneta Lundin
1976 Per Helge, Elsa Maria Otto
1977 Bengt Bratt, Linnéa Fjällstedt
1978 Ingrid Andersson, Ingvar Persson
1979 Rolf Johansson, Bengt af Klintberg
1980 Bengt Berg, Elsie Johansson
1981 Mona Kalin, Bo Johansson
1982 Greta Jakobsson, Gunnar Kieri
1983 Anita Gustavsson, Lars Lundkvist
1984 Erik Yvell, Margareta Ekarv
1985 Pelle Sollerman, Maj-Britt Nergård
1986 Karl-Erik Bergman, Ulla Ekh
1987 Verner Ohlin, Ingela Strandberg
1988 May Larsson, Sven Nordqvist
1989 Anna Rydstedt, Bo Lundgren
1990 Gerda Antti, Staffan Söderholm
1991 Bodil Malmsten, Lars Molin
1992 Nils Eric Sjödin
1993 Ulla-Lena Lundberg
1994 Ing-Marie Eriksson
1995 Anita Salomonsson
1996 Torgny Lindgren
1997 Åke Lundgren
1998 Anna-Clara Tidholm, Thomas Tidholm
1999 Åke Edwardson
2000 Kjell Eriksson
2001 Aino Trosell
2002 Inget pris utdelades
2003 Sven Olov Karlsson
2004 Inget pris utdelades
2005 Robert Kangas
2006 Inget pris utdelades
2007 Ronnie Sandahl
2008 Ann-Helén Laestadius
2009 Carin Hjulström
2010 Olle Lönnaeus
2011 Tomas Bannerhed