Litteraturens klassiker i urval och översättning : 4 : Medeltidens litteratur

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Medeltidens litteratur, redigerad av docent Karl-Ivar Hildeman, upptar flera för medeltiden representativa genrer, t.ex. germansk epik från Deor till Nibelungenlied, Chanson de geste (Rolandssången), fabliau, lai och roman breton, bl.a. Tristan av Gottfried von Strassburg, allegorisk versroman och krönika. Av Dante ingår Vita Nuova och utdrag ur Divina Commedia, såväl ur Inferno som ur Purgio och Paradiso.

Innehåll:

Germans diktning:

Ur BEOWULF s. 9-16 [till svenska av Björn Collinder]

Deors klagan s. 17 [till svenska av Sven B. F. Jansson]
Sjöfararen s. 19 [till svenska av Sven B.F. Jansson]
Hildebranssången s. 22 [till svenska av Sven B.F. Jansson]

Ur NIBELUNGENSÅNGEN s. 27-47
Hur Gunther vann Brynhild s. 27 [till svenska av A. U. Bååth]
Rüdegers död s. 35 [till svenska av Gunnar Reinhard]

***

Fabliau:
Sankte Per och jonglören s. 48-58 [till svenska av Axel Ahlström]

***

Chanson de geste:
Ur ROLANDSSÅNGEN s. 59-96 [till svenska av Frans G. Bengtsson]

***

Roman breton och Lais:
Aucassin och Nicolette s. 97-126 [till svenska av Hugo von Feilitzen]
MARIE DE FRANCE De bägge älskande s. 126-133 [till svenska av Axel Ahlström]
GOTTFRIED VON STASSBURG och HEINRICH VON FREIBERG ur Tristan s. 133-161 [till svenska av Hans och Ragnhild Rossipal]

***

Allegorisk versroman:
GUILLAUME DE LORRIS och JEAN DE MEUNG ur Romanen om rosen (Le Roman de la Rose) s. 162-174 [till svenska av Erik Staaff]

***

DANTE
Vita Nuova s. 175-223 [till svenska av Fredrik Wulff]
Ur Divina Commedia
ur Inferno s. 223 [till svenska av Arnold Norlind]
ur Purgatorio s. 253
ur Paradiso s. 257 [till svenska av Aline Pipping, bearb. av Karl-Ivar Hildeman]

***

Krönika:
JEAN FROISSART, ur Krönika s. 263-271 [till svenska av Lorenz von Numers]

Ämnesord

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.